Hornindal Vaktmesterservice
- Ditt ynskje, mi utfordring!
  • Hage/uteområde
  • Oppussing/rehabilitering
  • Målingsarbeid
  • Campingtilsyn
  • Hyttetilsyn
  • Snømåking/strøing
  • Skoging og ungskogspleie
For meir informasjon, evt. spørsmål om andre oppdrag, ta kontakt med Tor Marius Sollid for ein hyggeleg prat!
Tlf: 907 51 557
Epost: tomariu@online.no